Riksrevisionens kritik mot regeringens politik i Arktisk och Barens debatterade Karin Åström (S) i riksdagen

Riksrevisionen har kritiserat regeringen och Carl Bildt (M) för brister i hur politiken och ställningstaganden för Arktisk och Barens tagit fram och på det sätt som riksdagen har sidsteppats. Kritik som Karin Åström riksdagsledamot (S) förde fram i debatten kring Arktis under torsdag kvällen. Karin Åström kritiserade även regeringen för att inte aktivt driva förebyggande klimatåtgärder, ett lamt engagemang i jämställdshetsfrågorna och passivitet i att stödja utvecklingen av näringslivet i området.

– Vi socialdemokrater hade gärna Riksrevisionen har kritiserat regeringen och Calle Bildt för att de inte har involverat Riksdagen och de folkvalda vid framtagandet av Aktiska Rådets svenska ordförandeskap som var 2011. -2013! Vi tycker att regeringen självklart regelbundet återkommer till riksdagen med skrivelser för att efterhöra riksdagens uppfattning kring politiken, säger Karin Åström (S) riksdagsledamot och president i Nordiska rådet.

– Det beräknas att bara i Sveriges, Norges och Finlands del av Arktis kommer 2 000-3 000 miljarder att investeras inom en period på 10-15 år. Detta borde självklart innebära att regeringen visar ett större engagemang. Det är av den anledningen som förslagen från oss socialdemokrater har tagits fram säger Karin Åström (S) riksdagsledamot och president i Nordiska rådet.

– I ord säger regeringen att det ska satsas på klimat, miljöforskning och utbildning i området av det arktiska universitetet. Det är just det arktiska universitetet som ska jobba med de här frågorna. Men för mig blir det bara löst prat och retorik eftersom regeringen inte följer upp detta i budgeten. Istället drar regeringen ned på resurserna för de universitet som faktiskt har ansvar för att samverka i det arktiska universitetet och lägga fram finansiering. Arktiska universitetet ägs av Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet, och där drar regering väsentligt ned på resurserna säger Karin Åström (S) riksdagsledamot och president i Nordiska rådet.

– I de samhällen som nu växer upp kring mineralnäringar och allt vad man nu utvecklar i Arktis ser vi att det är främst männen som arbetar. Vi har situationen med fly-in fly-out. Det är en olycklig utveckling som bara fortsätter.  Det är viktigt med forskning, utveckling och näringslivsinvesteringar men vi behöver också en genomtänkt strategi för jämställdhet för att samhällena ska vara goda samhälle säger Karin Åström (S) riksdagsledamot och president i Nordiska rådet.

– Vårt krav är att regeringen årligen återkommer med en skrivelse om det arktiska arbetet och Barentssamarbetet, på samma sätt som man under antal år har gjort när det gäller Östersjösamarbetet. Varför ställer inte de borgerliga partierna upp på det? Tyvärr visar de att dessa frågor inte är särskilt viktiga för regeringen och de borgerliga partierna säger Karin Åström (S) riksdagsledamot och president i Nordiska rådet

 

Länk till debatten

facebook Twitter Email