Riksdagen röstar ned borgerligt trafikförslag!

I riksdagsomröstningen mobilanvändning under körning i trafiken kommer regeringen och de borgerliga partierna att bli nedröstade. Regeringen tvingas därmed till reträtt, omprövning och utarbetandet av ett nytt förslag!

– Jag tycker att det är en viktig framgång för trafiksäkerheten att riksdagen idag lämnar en beställning på lagstiftning som förbjuder användning av kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet från bilkörning och därmed hotar trafiksäkerheten, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) och ledamot i trafikutskottet.

– Sverige är idag det enda av EU:s 27 medlemsländer som saknar lagstiftning om krav på användning av så kallad handsfree eller motsvarande utrustning vid mobiltelefonanvändning i samband med bilkörning. Självfallet löser inte lagstiftning alla problem. Men att t ex sms:a, twittra eller Facebooka samtidigt som man kör bil, ska helt enkelt inte vara tillåtet. Det ökar risken för en olycka 23 gånger. Det dör idag 10 till 20 personer per år av detta trafikfarliga beteende säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) och ledamot i trafikutskottet.

– Vi Socialdemokrater vill se en lagstiftning som driver fram en trafiksäker teknikutveckling. Rätt använd och utformad kan kommunikationsutrustningen fungera som ett viktigt och effektivt hjälpmedel i trafiken, som minskar risken för olyckor, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) och ledamot i trafikutskottet.

  Riksdagens behandling av ärendet

  Utskottets betänkande

För mer information:

Leif Pettersson
Riksdagsledamot
070  606 98 40

facebook Twitter Email