Regionledningen skriver en sak och gör en annan

"Vi är allvarligt bekymrade över den stora omorganisation som synnerligen olämpligt genomförs under pågående pandemi." Helena Öhlund skriver idag om det aktuella läget i regionen.

En reflektion och beskrivning av vad som händer i Regionpolitiken. Regionfullmäktige tog den 25 november strategiska planen för åren 2021– 2023. Sjukvårdspartiet, Centerpartiet och Moderaterna.

En plan som ska andas utveckling, tillförsikt och beskriva framtiden som ljus och välkomnande till vårt fantastiska län. Ambitionen och det som är satt på pränt i de beskrivande avsnitten kan man i stora delar hålla med som Socialdemokrat, men regionledningen skriver en sak och gör en annan.

SJVP, C och M framhåller samarbetet och samverkan med kommunerna i Norrbotten. Citat: ”Man ska bedriva resultatinriktat samarbete med Norrbottens kommuner”. Samtidigt som man säger upp avtal som man tecknat i samförstånd. I avsnittet ”Ett livskraftigt län” nämns inte den viktiga kapillären, kommunen, som är en så viktig samarbetspartner i att göra Norrbotten attraktivt. Regionens njugga inställning till kommunerna bidrar inte till tillväxt och utveckling.

Regionala utvecklingsnämnden gör en besparing på regionalutveckling med tolv miljoner år 2021, varav fem miljoner på kollektivtrafiken. Konsekvenserna av detta är att stomlinjer (Regionens ansvar) som går över kommungränserna till viss del kommer att försvinna. Kostnader överförs på kommunerna.

Under covid-19 pandemin har folk uppmanats att arbeta hemma och inte åka kollektivt, vilket gör att kollektivtrafiken blöder.

Socialdemokraterna hade ett tilläggsförslag att utifrån de ökade statsbidragen som tillförs regionen, av cirka 400 miljoner 2021 ska 30 miljoner tillföras kollektivtrafiken i Norrbotten. Vi röstades ner.

Ett annat område som berör kvinnor i glesbygd är mammografibussarna, alla har kunnat få en förebyggande cancerscreening på jämlika villkor i hela länet. Dessa bussar dras in och fasta enheter upprättas på sjukhusen. Det innebär att kvinnor från Arjeplog och Arvidsjaur får ta en dags semester för en undersökning som tagit en halvtimma tidigare. Ekonomiskt och logistiskt är inte detta en bra regionpolitik.

Socialdemokraterna arbetar för att behålla servicen med mammografibuss i glesbygd.

Vi är allvarligt bekymrade över den stora omorganisation som synnerligen olämpligt genomförs under pågående pandemi. Skapar turbulens och stora påfrestningar mitt i massvaccineringar, vård av fler covid-19 sjuka norrbottningar och en uppskjuten vårdskuld med många som väntar med stora smärtor och besvär på sin operation.

Vi Socialdemokrater tycker att förbättringar och förändringar kräver en process som görs i samverkan med berörda, patientgrupper, personal och kommunerna som delar primärvårdsuppdraget (hemsjukvården) med regionen.

Styrande i regionen har lagt ner resurser på att ta fram konsultrapporter och ger ansvaret till regiondirektören att verkställa förändringen. Vi får hoppas att vi får tillbaka uppföljning på denna stora och förmodligen kostsamma organisationsförändring. Någon kalkyl eller detaljtidsplan har vi inte fått ta del av i beslutsprocessen.

Vi får kallelser en dag innan för genomgångar som bara ett fåtal som är daglediga kan medverka i. Jag är orolig för demokratin, öppenheten och framtiden. Men som en sann kämpe kommer jag och Socialdemokraterna, fortsätta arbetet för ett attraktivt Norrbotten med fler norrbottningar.

Helena Ölund (S)

facebook Twitter Email