Region Norrbotten visar positivt resultat

Region Norrbotten förbättrar det ekonomiska resultatet med drygt 100 miljoner i förhållande till 2016 och klarar därmed målen för god ekonomisk hushållning.

Det ekonomiska resultat uppgick 2017 till + 302 miljoner kronor vilket är betydligt bättre än prognosen per oktober.

– Med det här resultatet klarar vi av att återställa underskott från tidigare år. Vi ska nu fortsätta på den inslagna vägen med god kontroll över kostnaderna samtidigt som vi utvecklar våra verksamheter. Då kan vi få mer vård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling för skattepengarna säger Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande.

Resultatet är 88 mkr bättre än prognosen per oktober. Det kan främst förklaras genom ett bättre utfall av skatteintäkter, riktade statsbidrag och avkastning på penningplaceringar. Lägre region-gemensamma kostnader, där bland annat läkemedel ingår, har också haft en positiv påverkan på resultatet.

– Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och därför är ett fortsatt förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården nödvändigt för att klara kompetensförsörjning, kvalitet och ekonomi, säger Anders Öberg, regionråd.

– En viktig del är att fortsätta arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal. Under 2017 kostade inhyringen av personal regionen 297 miljoner kronor. Vi ser att det förutom förbättrad ekonomi också skulle leda till bättre kontinuitet för patienterna, god arbetsmiljö och skapa förutsättningar för ett utvecklingsarbete där alla bidrar till ökad kvalitet, säger Anders Öberg avslutningsvis.

facebook Twitter Email