Regeringens byggbonus ger 36,7 miljoner till 1543 byggstarter i Norrbotten

Sju av länets kommuner har fått beviljade bidrag för ökat bostadsbyggande 2017.

– För fortsatt utveckling och tillväxt i Norrbotten är bostadsförsörjningen en av de viktigaste pusselbitarna att få på plats. Därför är det oerhört glädjande att sju av länets kommuner nu fått beviljade bidrag för ökat bostadsbyggande, säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för socialdemokraterna i Norrbotten.

De sju kommuner som beviljats sammanlagt 36 711 557 kronor i bidrag är Boden, Gällivare, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå och Piteå.

Regeringen fattade beslut om den statliga byggbonusen i april 2016 och betalades ut för första gången förra året då 1,85 miljarder kronor beviljades till 111 kommuner. För att få ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland annat ha en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning.

Bonusen betalas ut årligen till de kommuner som ansöker om bidraget och uppfyller de krav som ställs. 1,85 miljarder kronor 2016, 1,8 miljarder kronor 2017 och därefter 1,3 miljarder kronor årligen.

– Jag är glad att vi har en regering som ser till hela landet och förstår värdet av att hela landet ska få förutsättningar att växa och utvecklas, inte bara storstadsregionerna. Det här är ytterligare ett kvitto på det, säger Fredrik Lundh Sammeli avslutningsvis.

Här kan ni läsa mer om hur mycket respektive kommun får i byggbonus.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt Camilla Friberg 076-762 23 22

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email