Regeringen satsar på sjukvården -regionledningen skär ner

Regeringen satsar stort på sjukvården i vårbudgeten. Det handlar både om att säkerställa resurser för testning, smittspårning och vaccinering och att börja beta av den vårdskuld som uppstått med anledning av pandemin. På nationell nivå handlar det om ett tillskott till sjukvården motsvarande 5,5 miljarder. För Region Norrbottens del betyder statens sjukvårdsatsning ett tillskott på ytterligare 105 miljoner kronor i och med regeringens vårbudgetproposition. Det innebär att det totala tillskottet hittills under 2021 är 477 miljoner kronor till Region Norrbotten.

Samtidigt håller regionledningen på med sin omorganisation. Efter det senaste beskedet om fortsatta nedskärningar, där ytterligare 150 tjänster ska sparas, kommer regionen att ha skurit bort 485 tjänster mitt under pandemin. Och de har lovat ytterligare nedskärningar efter detta.

– Samtidigt som regeringen levererar budget efter budget för att förstärka välfärden och sjukvården fortsätter Kenneth Backgård (Sjvp) att lämna besked på besked om nya nedskärningar i regionen. Det är beklämmande säger Anders Öberg (S), regionråd i opposition.

– Vi socialdemokrater har hela tiden sagt att pandemibekämpningen inte ska hindras av brist på pengar. Därför är det viktigt att vi satsar på sjukvården så att både testning och vaccinering kan genomföras i stora volymer samtidigt som vårdskulden måste börja betas av. Då är det otroligt provocerande att Moderaterna och Sjukvårdspartiet i Region Norrbotten helt saknar krisinsikt, säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och länsordförande (S).

– Att fortsätta med nedskärningarna, mitt i brinnande kris, är att äventyra Regionens Norrbottens förmåga och därmed människors liv och hälsa, avslutar Anders Öberg.

facebook Twitter Email