Regeringen behöver satsa offensivt för att vi ska kunna exportera malmen

Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) från Norrbotten debatterade med infrastruktur Catarina Elmsäter Svärd (M) om när regeringen kommer att göra motsvarande satsningar på Malmbanan som nu den norska regeringen gör på Ofotenbanan (Malmbanan på norska sidan mellan Riksgränsen och Narvik).

– Nu har den norska regeringen givit besked. De satsar 1,6 miljoner norska kronor på en utbyggd Ofotbana, d v s den svenska Malmbanan förlängning mellan Riksgränsen och Narvik, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

– Det innebär att det åter, trots de satsningar som görs på svensk sida, nu blir på den svenska sidan som hindren för en utökad järnvägstrafik till Narvik finns. Detta till förfång för den bland annat den svenska järnmalmsexporten, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S), säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

– Det skulle behövas dubbelspår på hela sträckan mellan Kiruna till Narvik, egentligen ända från Luleå. Det här är viktiga satsningar där den högsta tillväxten i landet finns. Det är här ifrån en stor del av det svenska exportvärdet kommer ifrån, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

– Framtidensfrågan är att det kommer att behövas ett dubbelspår på hela sträckan. Det är viktigt att titta på banan i Nordiskt perspektiv. Regeringen måste vara offensiva. Det är viktigt att regeringen tar initiativ redan nu. Något annat duger inte, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

Länk till interpellationen

facebook Twitter Email