Röntgensatsning i Arjeplog

För att underlätta och minska resandet för de många äldre inom upptagningsområdet för Arjeplogs vårdcentral investerar landstinget över en miljon en ny röntgenutrustning  till vårdcentralen. Den nuvarande röngenutrustningen måste  p g a slitage och utrustningens ålder, avvecklas.

I valet mellan att helt lägga ned röntgenverksamheten och investera i en ny utrustning vid Arjeplogs vårdcentral föreslås nu investeringen i en helt ny röntgenapparat.
– Ett verkligt glädjande besked, säger Kristina Sjögren, Arjeplog och s-ledamot i landstingsfullmäktige. Det här innebär både att vi stärker verksamheten vid vårdcentralen och förutsättningarna för en god vård, säger hon och understryker att fortsatt röntgenverksamhet i Arjeplog också långsiktigt tryggar tillgängligheten för arjeplogsborna.
– Alldeles särskilt för de allra äldsta innebär det en stor trygghet att slippa resa över långa avstånd för enbart undersökning, menar Kristina Sjögren och välkomnar nysatsningen vid Arjeplogs vårdcentral.

För mer information
Kristina Sjögren
Landstingspolitiker (s)
070 544 01 52

Kent Ögren
Landstingsråd
070 528 71 92

facebook Twitter Email