Privata behöver inte besiktiga tunga fordon

Inga krav på privata att besiktiga tunga fordon Fredag förmiddag kl.09.00 debatterar Leif Petterson (S) med Statsrådet Peter Norman (M) om möjligheterna för kontrollbesiktning av tunga fordon efter försäljningen av två tredjedelar av Bilprovningens besiktningsstationer.

Bakgrunden är att finansmarknadsministern uttalat att de nya aktörerna som ges etableringstillstånd inte behöver besiktiga tunga fordon.
– Det finns en uppenbar risk att åkerier och bussbolag förlorar sin lokala station för kontrollbesiktning. Det kan innebära långa och kostsamma resor för ägare av tunga fordon bara för att utföra en kontrollbesiktning och dessutom leda till onödiga köer, säger Leif Pettersson, Riksdagsledamot (S).

– Försäljningen av Bilprovningen kan alltså innebära ökade kostnader och ökat krångel för åkerier och bussbolag. Detta vill jag diskutera med statsrådet, säger Leif Pettersson, Riksdagsledamot (S).

Se frågan 
Följ debatten 

fredag i SVT2 09:00 – 12:00

För mer information
Leif Pettersson
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 606 98 40

 

facebook Twitter Email