Över 200 miljoner till sjukvården i Norrbotten

Regeringen satsar stort på att stärka upp den norrbottniska sjukvården genom att tillföra nya miljoner till Region Norrbotten. Totalt rör det sig om ca en kvarts miljard kronor i höjda statsbidrag samt för att täcka coronarelaterade kostnader och hantera vårdskulden.

I höstbudgeten tillför regeringen ytterligare pengar till regionerna ute i landet och det berör även Region Norrbotten. Totalt rör det sig om 202 miljoner kronor som skjuts till länets sjukvård om regeringens budget går igenom i riksdagen.

Av dessa är 58 miljoner en höjning av de generella statsbidragen. Region Norrbotten får även ytterligare 144 miljoner kronor för att hantera den så kallade vårdskulden, som består av den vård som ställts in och skjutits upp under pandemin. Sedan tidigare har regeringen i budgetpropositionen för 2021 skjutit till 96,5 miljoner på att hantera vårdskulden.

-Under hela pandemin har vi haft en socialdemokratiskt ledd regering som har sett till att stärka upp där det behövs som mest genom att skjuta till pengar till sjukvården i regionerna. Det visar man även nu i budgeten för 2022, och det syns tydligt även för Norrbotten. En av de stora utmaningarna som vi ser framöver är frågan att klara av vårdskulden, där många norrbottningar har varit tvungna att avstå vård under pandemin nu ska kunna få sin behandling. Det sitter inte i pengarna, varenda krona som tillförs regionen av staten i kommande budget ska gå till att stärka sjukvårdens verksamhet och medarbetare. Vi vet att vård som köps av vårdföretag innebär att de även ska ge en vinst till ägaren, säger Anders Öberg (S) regionråd i opposition.

– Vi socialdemokrater på all nivåer sätter välfärden främst och den här budgeten är ett tydligt exempel på det. Förhoppningen är nu att vi är på väg ut ur pandemin och då behövs kraftsamling för att klara av uppdraget att lösa ut vårdskulden. Därför fortsätter vi att stötta upp och lyfta regionerna ute i landet, säger Fredrik Lundh Sammeli, norrbottnisk riksdagsledamot (S).

För mer information: Anders Öberg regionråd i opposition (S) 070-9609 35 63

Fredrik Lundh Sammeli riksdagsledamot (S)

genom Jonas Nordström 0767622322

facebook Twitter Email