Oväntad enighet kring att järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara utreds!

Ett enigt Trafikutskott gick idag på socialdemokraternas och de övriga oppositionspartiernas linje att regeringen får i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

– Jag blev både förvånad och glad av att de borgerliga ledamöterna i utskottet slöt upp bakom vårt förslag. Förvånad därför att regeringen uttryckt sig så negativt emot idén om järnväg. Glad därför att jag är övertygad om att järnväg är en bra och hållbar lösning på malmtransporterna mellan Kaunisvaara och Svappavaara, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (s).

– Jag ser fram emot själva riksdagsbeslutet och hoppas nu att regeringen kommer att följa riksdagens beslut om en skyndsam utredning så att projektering av järnväg för sträckan kan påbörjas så snart som möjligt, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (s).

Socialdemokratern har under lång tid varit tveksamma till den långsiktiga hållbarheten att köra malmen från den nyligen öppnade gruvan Kaunisvaara gruvan i Pajala på väg till Svappavaara. Det är framförallt Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) och ledamot i riksdagens trafikutskott som vid många tillfällen varit mycket kritisk till att regeringen inte vill utreda möjligheten till att frakta malmen på järnväg.

 

För mer information:

Leif Pettersson

Riksdagsledamot

070 ? 606 98 40

leif.pettersson@riksdagen.se

 

facebook Twitter Email