-Osäkerheten kring hamnens framtid oroande!

Karin Åström, riksdagsledamot (S) frågade under torsdagens frågestund i riksdagen om regeringen säger ja eller nej till det färdig finansierade projektet för utveckling kring Luleå hamn.

– Det är mycket oroande att regeringen idag inte kan ge besked om de säger ja eller nej till den nödvändiga utvecklingen av Luleå hamn. Vi kommer att hårdbevaka regeringen i den här för Norrbotten viktiga frågan säger Karin Åström, riksdagsledamot (S) efter frågestunden.

– Luleå hamn är en av Sveriges fem största därifrån utskeppas stora mängder järn och stål främst från våra basnäringar men även många produkter från andra företag, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S).

– Idag leder Norrbotten när det gäller tillväxt i landet. Infrastrukturen kring hamnen måste uppgraderas för att kunna ta tillvara den höga tillväxten vi har i Norrbotten idag och imorgon, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S).

– Allt är klart för att sätta igång denna viktiga utveckling av Luleå hamn. En utredning är på väg att startas upp. Finansieringen är löst i samverkan av Kommunen, näringen, Sjöfartsverket, trafikverket och EU kommissionen. Det som nu återstår för att det finansierade projektet ska komma igång är ja från regeringen, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S).

Frågan i sin helhet 

 

facebook Twitter Email