Om rätten till en fast kontakt i vården

Anders Öberg (S) är regionråd i opposition.

Vi är nog många som redan nu börjar längtar efter nästa sommar och de ljusa nätterna, men sommaren innebär också en stor prövning för sjukvården på sjukhus, ambulansen och hälsocentralerna.

Samma utmaning ser vi också den omsorg och sjukvård som ges av kommunerna. Under sommaren har vi läst om läget i sjukvården i media. En situation som vi ser får konsekvenser i hela Norrbotten.

Det har varit bekymmer med tillgängligheten, som delvis beror på effekter av pandemin, men även av den stora utmaningen med bristen på personal och regionens kompetensförsörjning.

Det handlar om tillgången på vårdplatser när sådana behövs, men framförallt om närheten till den vård vi behöver ofta.

Som socialdemokrat ser jag att det behöver det göras ett omtag för att en god vård ska finnas tillgänglig för alla under alla livets skeenden, närhelst vi behöver den.

Lika självklart som det är med vård i livets början genom barnavårds-, mödravårdscentraler och förlossningsvården, ska det vara att få vård i livets slutskede. Inrättande av äldremottagningar med geriatrisk kompetens, som skapar trygghet och kontinuitet för en utsatt grupp patienter.

Jag vill att alla norrbottningar ska ha tillgång till en fast läkarkontakt med specialistkompetens i allmänmedicin. För att lyckas med vårdarbetet behöver vi tänka bredare kring begreppet vård än enbart den vård som ges i akuta skeden.

Under pandemin har vi sett att det finns behov av att fokusera på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, för att vi i Norrbotten ska kunna bli friskare och må bättre. Därför ser vi vikten av ett långsiktigt och brett folkhälsoarbete som avgörande för hur vår välfärd och våra livsmiljöer kan utvecklas.

För egen del ska jag försöka fortsätta att hålla igång sommarens goda vanor med cykelturer ett tag till. Samma sak med promenaderna. Nu är det läge för en promenad för att ta till vara det skogen kan ge för att plocka lite blåbär och lingon.

Lite kondition hjälper förhoppningsvis till och gör det lite enklare att bättre möta den mörka årstiden.

facebook Twitter Email