Nyvalda ledamöter i polismyndighetens insynsråd och regionpolisråd

Vid senaste regeringssammanträdet utsågs Fredrik Lundh Sammeli till ledamot i polisens nationella insynsråd och Leif Pettersson och Lotta Åman till ledamöter i Regionpolisråd Nord. Samtliga förordnanden gäller från och med 31 januari 2019 till och med 31 december 2022.

Insynsrådets roll i Polismyndigheten är att utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge rikspolischefen råd. Utöver det nationella insynsrådet finns även sju regionpolisråd. Ledamöterna i insynsråden utses av regeringen, efter nominering av riksdagspartierna. De ska ha partipolitisk erfarenhet och breda kontaktytor i samhället.

– Både Lotta Åman, tidigare kommunalråd i Arvidsjaur och Leif Pettersson, tidigare riksdagsledamot från Boden har precis den breda erfarenhet och det stora kontaktnät som krävs för att bli framgångsrika i den här typen av uppdrag. Jag är glad över att regeringen utsett dem att säkra medborgarnas insyn på regional nivå, säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten.

– För egen del ser jag fram emot arbetet i det nationella insynsrådet som jackar väl i det uppdrag jag har som justitieutskottets ordförande och som ansvarar för polisens verksamhet. I den överenskommelse vi träffat med MP; C och L slår vi fast att det ska bli 10 000 fler poliser till 2024 och att attraktiviteten i yrket ska öka med bättre villkor, en viktig inriktning som jag ser fram emot att jobba med för att förverkliga, fortsätter Fredrik Lundh Sammeli.

– Ur ett norrbottensperspektiv ser jag att vikten av lokal polisiär närvaro är central. Du måste kunna lite på att polisen finns på plats när du behöver den och så ser det tyvärr inte ut i hela länet och det behöver vi förändra, avslutar Fredrik Lundh Sammeli.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande
Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

facebook Twitter Email