Nytt styre för Region Norrbotten

Torsdagen den 20 oktober presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet ett nytt majoritetsstyre för Region Norrbotten.

Socialdemokraterna i Norrbotten gick till val på två huvudsakliga spår. Att göra hälso- och sjukvården i Norrbotten bättre, mer jämlik, och mer tillgänglig – samt att förbättra arbetssituationen för regionens personal. I den överenskommelse vi nu har med Vänsterpartiet och Centerpartiet ligger stort fokus på just det.

Vi ska nu arbeta hårt för att öka tillgängligheten till vård för norrbottningarna och förbättra villkoren för vårdens personal. Utöver det finns det givetvis en rad sakfrågor och politikområden som kommer att kräva särskild uppmärksamhet i närtid. Allra närmast i tid är finansplanen som klubbas på Regionfullmäktige i november och som utgör starten för vårt styre. Vidare lägger vårt samarbete stor vikt vid att förbättra och utveckla folktandvården, arbetet för psykisk hälsa, folkhälsa, kultur och hållbarhet. Dessa är också områden som vi pekade ut som viktiga i vårt valmanifest.

Men det är i ett tufft läge vi tar över. Vi anländer inte till dukat bord. Vi ser att det ekonomiska läget under de kommande åren kommer vara ansträngt med högre inflation, lågkonjunktur och ökade verksamhetskostnader. Personalens villkor har under de senaste fyra åren försämrats och Region Norrbotten har nu färre medarbetare, fler långtidssjukskrivna, och samtliga större fackförbund har sagt upp sina samverkansavtal med regionen. Dålig arbetsmiljö för personalen och bristen på vårdplatser hänger förstås ihop och påverkar patientsäkerheten likväl som personalens stress och psykiska mående. De båda bildar en negativ spiral som gör det svårare att rekrytera personal och därmed bemanna de vårdplatser vi skulle kunna ha.

Vårt jobb är att vända denna spiral. Det är en tuff uppgift vi med stor ödmjukhet är beredda att ta oss an den.

 

I bild: Camilla Friberg (S), Glenn Berggård (V), Linda Jonsson (V), Anders Öberg (S), Birgitta Johansson Huuva (C)

facebook Twitter Email