Nytt nationellt uppdrag för Fredrik Lundh Sammeli

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och ordförande i justitieutskottet, har utsetts av regeringen till ledamot av den Trygghetsberedning som nu tillsätts. Trygghetsberedningen är en del av det 34 punktsprogram mot gängkriminalitet som regeringen presenterade under hösten 2019.

– Det är ett viktigt och svårt uppdrag jag fått av regeringen för att långsiktigt skapa mer trygghet i vårt land. Trygghetsberedningen kommer att ha en central roll i det rättspolitiska arbetet och likt försvarsberedningen ha uppdraget att skapa långsiktighet i politiken och förutsättningarna för alla myndigheter i rättskedjan. Vi ska helt enkelt komma med underlag och förslag som kan förstärka tryggheten i vårt land och motverka brott, som håller över tid i svensk politik, säger Fredrik Lundh Sammeli.

 – Min ingång som socialdemokrat och justitieutskottets ordförande är glasklar, vi måste stoppa kriminaliteten och tydligt följa hur den utvecklas, samtidigt som vi behöver kraftfullt förstärka samhällets hela brottsförebyggande arbete. Idag är såväl fokus som debatt allt för ensidigt inriktat på att möta det som redan skett, istället för att jobba för att unga inte ska dras in i kriminalitet och skit.

Trygghetsbredningen kommer att ledas av finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson (s) och omfattar alla 8 partier i Sveriges riksdag. Beredningens arbete är uppdelat i olika faser och förordnandet gäller fram till år 2024.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

facebook Twitter Email