Nya statliga arbetstillfällen till Kiruna

Regeringen fortsätter arbetet med att stärka den statliga närvaron i landet genom att ge Statens servicecenter i uppdrag att lokalisera delar av myndighetens verksamhet till Kiruna. Lokaliseringen är en del av det så kallade Kirunapaketet som regeringen tidigare aviserat till följd av avvecklingen av Radiotjänst.

Regeringen ger Statens servicecenter (SSC) i uppdrag att lokalisera delar av myndighetens verksamhet till Kiruna. Lokaliseringen ska omfatta anställningar motsvarande minst 20 årsarbetskrafter och avse SSC:s administrativa stöd till myndigheter. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 30 september 2024.

– Det är glädjande att nu kunna gå vidare med ett formellt uppdrag till Statens servicecenter om att etablera verksamhet i Kiruna. Regeringen är fast besluten att fortsätta arbetet för att stärka den statliga närvaron i hela landet, säger civilminister Lena Micko.

Från Socialdemokraterna i Kiruna tas beskedet om etableringen emot positivt.

-Efter bra samarbete mellan regeringen, våra norrbottniska riksdagsledamöter och oss på lokal nivå, fick vi nu ett glädjande besked om att regeringen är övertygad om att infria sina löften, och detta är ett bra och viktigt steg inför fortsättningen, säger Mats Taaveniku gruppledare för Socialdemokraterna i Kiruna.

-De statliga jobben är viktiga för vår arbetsmarknad i Norrbotten. För oss socialdemokrater är det självklart att statens verksamheter ska finnas i hela landet och nånting som vi jobbar väldigt hårt för. säger Ida Karkiainen riksdagsledamot (S) från Norrbotten.

 

För kontakt:

Mats Taaveniku, Gruppledare Socialdemokraterna Kiruna, 070-316 74 77

Ida Karkiainen, Riksdagledamot (S) 072-541 52 76

facebook Twitter Email