Nya (s)- laget startar jobbet mot framtiden

Tisdag 18 november ? dagen innan nya landstingsfullmäktige samlas för första gången ? passade socialdemokraternas nya grupp på att presentera sig. ?Det är många nya och en del unga politiker som nu tar plats som s-företrädate i fullmäktige, konstaterar landstingsrådet Kent Ögren.

Både han och Maria Stenberg (som fullmäktige förslås välja till landstingsråd) tycker det nya och delvis föryngrade laget är en bra grund ? både inför den nu stundande mandatperioden och det långsiktiga utvecklingsarbete som Socialdemokraterna tillsammans med samarbetspartierna valt att prioritera.

 -I första hand handlar det om att långsiktigt säkerställa en stabil ekonomi. Det är förutsättningen för det fortsatta utvecklings- och förändringsarbete som vi nu behöver och vill investera i både för fortsatt växtkraft i länet och för en tillgänglig och god hälso-och sjukvård för alla. Det säger de båda landstingsråden och pekar i den sjukvårdspolitiska inriktningen bland annat på den oerhört snabba utvecklingen inom hälso-och sjukvården.

-Den snabba medicintekniska utvecklingen i kombination med den minskande befolkning vi har på flera håll i länet innebär stora utmaningar och ställer krav på flexibilitet och förändring i ett landsting som vårat, understryker Kent Ögren.

-Strategiska satsningar och forskningsbaserat och kraftfullt utvecklingsarbete  av exempelvis glesbygdsmedicin, är därför bara en del av det vi nu satsa på och utveckla. ?Det handlar om att kunna garantera alla även i vårt glesbygdsdominerade län en trygg och kvalitetssäkrad vård, säger han.

Maria Stenberg understryker att en annan av utmaningarna för politikerna i landstinget under lång tid framöver också kommer att vara kompetensförsörjningen.

-Just nu handlar det inte bara om att minska beroendet av bemanningsföretag. Landstingets stora utmaning är att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen och hantera den generationsväxling som vi nu står inför inom i stort sett alla verksamheter.

-Här har vi några fastställda och prioriterade utbildningssatsningar. Men jag är övertygad om att vi kommer att behöva kraftsamla kring en lång rad nya insatser, säger hon och konstaterar tillsammans med Kent Ögren och de övriga i s-ledningen att socialdemokraternas nya landstingsgrupp har en hel del på uppdragslistan.

För mer information
Kent Ögren
Landstingsråd
070 528 71 92

Maria Stenberg
Landstingsråd
070 222 18 06

 

facebook Twitter Email