Ny ledamot i renmarkskommittén

Emilia Töyrä (S) utses till ny ledamot i renmarkskommittén.

Nu står det klart att det blir Emilia Töyrä (S) som träder in som ny ledamot i renmarkskommittén. Hon tar över platsen som ledamot i kommittén efter att Ida Karkiainen lämnat sin plats som följd av att att ha utsetts till ny civilminister i Magdalena Anderssons regering.

Kommittén har i uppdrag att lämna ett förslag till ny renskötsellag som ska ersätta den gamla rennäringslagen. Utöver det uppdraget ska kommittén även analysera det samiska folkets rätt till jakt och fiske, vilket omfattar såväl de samer som i dag är medlemmar i samebyar samt de som inte är det.

-Det är viktigt att vi har representanter från Norrbotten i de statliga utredningarna. Frågorna som hanteras i renmarkskommittén ligger mig nära och jag ser fram emot att få bidra med min kunskap och mina erfarenheter i kommitténs arbete, kommenterar Emilia Töyrä.

 

 

 

För mer information: Emilia Töyrä 072-538 v30 67

facebook Twitter Email