Nu stärker vi Norrbotten som test- och forskningsregion

 

Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena.

– Det är oerhört glädjande att vi nu fortsätter arbetet med att stärka Norrbotten som en viktig test- och forskningsregion, det ligger helt i linje med de intentioner vi har regionalt som parti, säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för Socialdemokraterna Norrbotten.

– Norrbotten har unika förutsättningar för att ligga i framkant när det gäller forskning och testverksamhet, inte minst när det gäller arktisk miljö. Regeringens besked gör att vi nu tar ytterligare kliv i arbetet med att stärka och utveckla Norrbotten som en världsledande testregion, säger Fredrik Lundh Sammeli.

– Jag är glad att vi har en regering som väldigt tydligt tagit frågan med statlig närvaro och omlokalisering av statliga jobb på allvar och faktiskt går från ord till handling, det är ett smart och hållbart samhällsbygge, säger Fredrik Lundh Sammeli avslutningsvis.

Fredrik Lundh Sammeli,
Ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt:
Camilla Friberg, 076-762 23 22

facebook Twitter Email