Nu kommer första delen av skolmiljarden

Under februari betalas den första delen av den så kallade skolmiljarden ut till landets kommuner. För kommunerna i Norrbotten innebär det ett tillskott på åtskilliga miljoner.

Som ett led i att möta den tuffa utmaning som Covid-19-pandemin innebär, beslutade regeringen i december förra året att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med en miljard kronor. Pengarna betalas ut till kommunerna i två omgångar under 2021. Kommunerna behöver inte själva ansöka om pengarna, de fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i kommunen mellan åldrarna 6-19 år. Det är upp till varje enskild kommun att själva bestämma hur de extra anslagen ska användas i utbildningen.

För Norrbottens kommuners del innebär det här ett ekonomiskt tillskott. Totalt kommer drygt 21,6 miljoner kronor att fördelas över länets 14 kommuner.

-Pandemin innebär försvårade förutsättningar och det här är ett viktigt tillskott för att skolorna ska kunna säkerställa att eleverna får den utbildning de har rätt till, säger Linus Sköld riksdagsledamot (S) och ledamot i utbildningsutskottet.

facebook Twitter Email