Nu införs patientstyrd warfarinbehandling i Norrbotten

På dagens landstingsstyrelse fattades ett beslut om att införa patientstyrd warfarinbehandling kostnadsfritt för de patienter som kan ta ett större egenansvar för sin uppföljning och dosering av warfarinbehandling.

 Det blodförtunnande läkemedlet warfarin (Waran®, Warfarin®) ges för att motverka blodpropp vid olika tillstånd såsom förmaksflimmer, venös trombossjukdom och vid inopererad mekanisk hjärtklaff.

 ? Det här är ett mycket bra beslut som främjar en likvärdig vård och behandling i hela länet. Det kommer att innebära säkrare behandling, ökad frihet och mindre restider för patienterna säger Maria Stenberg, landstingsstyrelsens ordförande.

 Landstinget följer idag upp länets 6 500 patienter med warfarinbehandling inom mottagningsverksamhet på hälsocentraler eller medicinmottagningar.

? Redan idag finns möjlighet till självmonitorering eller patientstyrd warfarinbehandling för patienter i Piteå närsjukvårdsområde. Patienten tar då egna blodprover och följer sina mätvärden med en egen mätare. Det känns bra att nu kunna införa det brett i hela länet säger Anders Öberg, landstingsråd.

Ett flertal landsting har på senare år tagit beslut om införande av patientstyrd warfarinbehandling med kostnadsfri warfarinmätare till patienter. Besluten innebär att landstingen köper in mätare och omstrukturerar mottagningsverksamheten för denna grupp patienter.

? Jag är glad över att vi idag fattat det här beslutet som kommer att få positiva effekter för både patienterna och verksamheterna säger Maria Stenberg avslutningsvis.

För mer information:

Maria Stenberg, landstingsråd
070-222 18 06

 

Anders Öberg, landstingsråd
070-609 35 63

 

facebook Twitter Email