Nu formar (S) laget för valet

-Med den  här samlingen, med partiföreträdare från hela länet gör vi, Socialdemokrater i Norrbotten, oss startklara för valrörelsen 2014. Det säger distriktsordförande Karin Åström inför lördagens valkonferens då 201 s-företrädare, arbetarekommunernas ombud,  samlas för att fastställa riksdags- och landstingslistorna inför valet 2014 och utse partiets kandidater till landstingsråd för nästa mandatperiod.

Förutom val av kandidater till riksdag och landsting presenteras förslag till politiskt handlingsprogram 2014-2018. Programmet ska efter helgen skickas till länets alla medlemmar och finnas tillgängligt  intresserade medborgare för synpunkter om Socialdemokraternas politik för framtiden i Norrbotten. Det politiska handlingsprogrammet kommer sedan att fastställas på distriktskongressen den 6 april 2014.

VÄLKOMNA!

Lördag 23 november 2013

Ca 12.45 Pressträff ? kandidater till landstingsråd och till riksdagslistan
(Ungefärlig tid som kan variera beroende på debatt och röstning)

Plats: Storgård, Sunderby folkhögskola

Val till landstingslistan i sin helhet presenteras i särskilt pressmeddelande efter valkonferens avslutning lördag em/kväll.

Bilaga Valkonferenshäfte
– med dagordning, tidsplan och valberedningens förslag till listor

 

facebook Twitter Email