Nu fördubblar vi det allmänna tandvårdsbidraget

Idag har regeringen, efter en budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet, presenterat en satsning på att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget. Det innebär att du får ytterligare mellan 150–300 kronor per år, för att bekosta tandläkarbesök.

Den mest effektiva tandvården är den som ser till att skador på tänderna eller i munnen aldrig uppstår, det vill säga förebyggande åtgärder. Här är regelbundna besök i tandvården viktiga. Genom att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget kommer fler ha möjlighet att genomföra sådana besök.

– Fler ska ha råd att gå till tandläkaren. Det handlar om att välfärden ska ställa upp när du behöver den. Därför är det välkommet att regeringen nu fördubblar det allmänna tandvårdsbidraget. Det är ett viktigt tillskott för den som behöver besöka tandvården och bidrar till en bättre folkhälsa i Norrbotten, säger Anders Öberg (S) regionråd i Norrbotten.

– En god mun- och tandhälsa är en förutsättning för ett gott välbefinnande. Det vet alla som någon gång har haft tandvärk. Det går bra för Sverige nu och det ska komma alla till dels. Det handlar om att välja investeringar i människors välmående framför skattesänkningar, säger Glenn Berggård (V) regionråd.

– Satsningen stärker vårt gemensamma samhällsbygge och den svenska modellen. Vi vet att människors bakgrund spelar stor roll för vilken tandhälsa de har. Så ska det inte vara – det är en rättvisefråga, säger Anders Öberg avslutningsvis.

Bakgrund

Satsningen på att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget finns med i den budgetöverenskommelse regeringen slutit med Vänsterpartiet. Det handlar om 531 miljoner kronor 2018, som därefter ökas till 750 miljoner kronor per år. Reformen föreslås träda i kraft den 15 april 2018.

För gruppen som är mellan 22 och 29 och för dem över 65 år blir det årliga bidraget nu 600 kronor. För gruppen som är mellan 30 och 64 blir bidraget 300 kronor per år. Före reformen var beloppen 300 respektive 150 kronor.

Det allmänna tandvårdsbidraget ges en gång per år – den 1 juli. Det är möjligt att spara bidraget upp till två år. Bidraget brukar vanligtvis dras av automatiskt när du ska betala ditt tandläkarbesök, men det kan vara bra att själv säga till om du vill använda det.

Regeringen har tidigare höjt åldersgränsen för den avgiftsfria tandvården för unga vuxna. 2017 höjdes gränsen till 21 år, och från och med 1 januari 2018 blir tandvården avgiftsfri fram till och med det år personen fyller 22 år och den 1 januari 2019 till och med det år personen fyller 23 år. Detta så att fler unga kan besöka tandvården och därmed har möjlighet att få en god tandhälsa i vuxenlivet. Regeringen har också redan höjt det allmänna tandvårdsbidraget för personer som är 65‑74 år, för att underlätta för våra äldre.

För mer information

Anders Öberg (S), regionråd
070-609 35 63

facebook Twitter Email