Nu förbättrar vi cancervården

Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop. Därför presenterar statsminister Stefan Löfven och socialminister Annika Strandhäll en satsning på 500 miljoner kronor per år till cancervården.

I dag står vården inför stora utmaningar och de växer när vi blir allt äldre och det föds fler barn. Väntan är ofta för lång, skillnaderna för stora runt om i landet och personalen går på knäna. För att ta itu med de här problemen kommer vi att behöva mer resurser och mer personal under nästa mandatperiod.

Väntetiderna i cancervården måste fortsätta kortas. Socialdemokraterna vill därför bygga vidare på de satsningar som gjorts under mandatperioden och höja ambitionsnivån. Socialdemokraterna kommer därför satsa en halv miljard kronor per år de kommande fyra åren på en ny och utvecklad cancersatsning.

De satsningar som genomförs innebär 180 miljoner kronor till välfärden i Region Norrbotten. En förstärkning som innebär mer personal i vården, större tillgänglighet och kortare väntetider för allvarligt sjuka.

Den som tror att det finns utrymme för skattesänkningar de närmaste åren har fel och kommer att montera ned välfärden och den svenska modellen som vi känner den.

Vi väljer en annan väg. Vi väljer trygg vård i hela landet.

Satsningen kommer att stärka barncancervården, förbättra till exempel hudcancervården och stärka kompetens på cancerområdet i primärvården. Satsningen innebär att den statliga finansieringen av Sveriges sex regionala cancercentrum fortsätter.

– När du blir allvarligt sjuk ska vården finnas där för dig. Du ska inte behöva vänta länge för att få den vård du behöver. Vi i Norrbotten ser satsningen på cancervård som ytterligare ett steg mot ett tryggare Sverige, säger Anders Öberg, regionråd (S).

För mer information:
Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

facebook Twitter Email