Norrbottningar tar plats i SKL

Socialdemokraterna har nu utsett representanter till Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och beredningar. Niklas Nordström blir ledamot i styrelsen samt ersättare i arbetsutskottet, Helena Stenberg kommer att representera Socialdemokraterna i beredningen för utbildningsfrågor.

Socialdemokraterna presenterar nu sina företrädare i Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och beredningar. Styrelsen väljs på SKL:s kongress tisdag den 19 mars, och beredningarna utses därefter av styrelsen. SKL är en viktig del i den svenska demokratin, och företräder den lokala och regionala politiska nivån i nationella diskussioner.

Arbetsutskottet som Niklas Nordström nu väljs in till förbereder och ansvarar för överläggningar med staten, riksdagsutskott, intresseorganisationer och har en strategisk roll i det internationella arbetet.

– Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med välfärdens framtida utmaningar på lokal, regional och nationell nivå, säger Niklas Nordström. Det är viktigare än någonsin att skapa fortsättningar för en fortsatt hög välfärd i hela vårt land.

Förutom Niklas Nordström i SKLs styrelse och AU och Helena Stenberg i beredningen för utbildningsfrågor kommer Norrbotten även att representeras av Peter Roslund som ersättare i valnämnden.

– Att vi blir representerade i SKL:s beredningar från vårt län har stor betydelse för våra möjligheter som Socialdemokrater att tillsammans med partivänner från hela landet se till att hela Sverige ska utvecklas, säger det socialdemokratiska partidistriktets ordförande Fredrik Lundh Sammeli.

För mer information:

Niklas Nordström, kommunalråd Luleå
070-341 46 42

Helena Stenberg, kommunalråd Piteå
070-665 58 15

facebook Twitter Email