Norrbottens delegation till partikongressen

Den 8-12 april 2017 har Socialdemokraterna partikongress på Svenska mässan i Göteborg. Kongressen är partiets högsta beslutande organ och året före val behandlas samtliga politikområden. Temat för kongressen är ”Trygghet i en ny tid”.

Norrbotten har 17 ombud till kongressen och under fem intensiva dagar kommer 1 985 motioner och 4 537 att-satser att behandlas, politiska riktlinjer slås fast och val uträttas.

Norrbottens kongressdelegation har träffats under två helger för att gå igenom delegationens ställningstaganden och vässa argumentationen runt de för Norrbotten viktigaste frågorna.

Kongresshandlingarna >>

Kongressprogram >>

 

 

                              

 

facebook Twitter Email