Norrbotten placeras på läktaren!

– Det är naturligtvis med stor besvikelse vi idag konstatera att en ny regionbildning inte är aktuell för Norrbotten. Det säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten efter beskedet att regeringen i det fortsatta arbetet med regionbildningen, vid sidan av Jämtland, också tvingats undanta Norrbotten från förslaget om en gemensam norrlandsregion.

-När förhandlingarna om en ny regionreform fortsätter mellan partierna nationellt ställs Norrbotten nu än en gång vid sidan om säger han och reagerar mest kraftfullt mot att centern med sitt krav om att undanta två län i norra Sverige cementerar dagens regionala klyftor och ojämlika utvecklingsförutsättningar.

-Med det här ställs vi inte bara utanför moderniseringen av Sverigekartan. Vi ges till och med sämre förutsättningar då regionalisering och kraftsamling kommer att fortsätta och prioriteras i övriga landet, understryker Maria Stenberg.

? I dag behöver vi ? framför allt i Norrbotten och norrlandslänen ? en mer gränslös karta som ger kommuner och landstingen utrymme för samarbete och för att hävda sig både gentemot de tre storstadsområdena och för att få en mer likvärdig fördelning av utvecklingsresurserna. Det understryker Fredrik Lundh Sammeli tillsammans med landstingsstyrelsens ordförande Maria Stenberg.

-I stort sett hela landet ? 18 av 21 län/regioner ? har under årtionden tappat både befolkning och satsningar till de tre befolkningsmässigt stora regionerna ? Stockholm, Göteborg och Malmö och det är också de som fått största delen av de statliga investeringarna. Det är bara att se till infrastruktursatsningarna, menar de och understryker att den populistiska hållning som de borgerliga partierna och Sjukvårdspartiet tillsammans med SD valt i regionfrågan är tidernas svek mot framtidsmöjligheterna i stora delar av landet och därmed befolkningen.

-Vårt ansvar – och en del i vår besvikelse – som regionala politiska företrädare är att vi, för invånarna, inte tillräckligt tydligt lyckats beskriva de utvecklings behov och den snabbt föränderliga verklighet vi nu lever i och  måste hantera, säger Fredrik Lundh Sammeli men understryker tillsammans med Maria Stenberg den borgerliga oppositionens ansvar.

-De stora förlorarna i det här är inte regeringen eller vi som politiskt parti. Det är invånarna i de stora delar av Sverige som just nu tappar befolkning och utvecklingskraft, säger de och skickar en tydlig hälsning till de regionala borgerliga företrädarna som de menar lättvindigt och ansvarslöst använt frågan för egna partipolitiska och populistiska utspel.

-Nu är det hög tid att de tar ansvar och levererar alternativ och redovisar hur de vill hantera några av Norrbottens mest avgörande frågor. -Hur vill Centern, Sjukvårdspartiet, Moderaterna, och Liberalerna skapa likvärdighet och sammanhållning för oss i norr i det Sverige som alltmer dras isär av orättfärdigt ojämlika utvecklingsmöjligheter?

-Det går helt enkelt inte att besluta bort verkligheten och nu vill vi  lägga all gemensam kraft på att tillsammans med de andra länen ? och i bästa fall oppositionspolitikerna – utveckla och hitta nya  samarbetsformer  utan tillgång till verktygen i en formaliserad region med gemensamma organ för beslut och administration.

– Vi vill och måste kraftsamla för effektivisera och modernisera våra verksamheter för att klara dagens utmaningar och skapa förutsättningarna för en hållbar välfärd i norr, understryker s-företrädarna.

-Vi kommer också ? trots dagens negativa regionbesked – att fortsätta vårt arbete för att myndighetssverige nu får tydliga uppdrag att både samordna sina verksamheter och säkerställa lokal närvaro över hela landet, tillägger Fredrik Lundh Sammeli tillsammans med Maria Stenberg .

 

facebook Twitter Email