Norrbotten leder jämställdhetsligan i EU!

Pressmeddelande från Socialdemokraterna i Norrbotten

Som första region i EU har Norrbotten nu gemensamt fastställt att underteckna  den europeiska deklarationen för jämställdhet!  Det innebär att länets samtliga kommuner och landsting sagt ja till att Norrbotten ska vara ett län där det råder total jämställdhet mellan män och kvinnor.

-Det här är ett centralt steg i länets utvecklingsarbete! Det säger landstingsrådet Kent Ögren och gläder sig åt att länets 14 kommunalråd och kommunchefer, vid sitt möte i förra veckan(22-23 november)i Kiruna den deklarerat och gemensamt beslutat att följa landstingets exempel. Landstingsfullmäktige beslutade skriva under deklarationen i oktober 2008.

-Eftersom deklarationen omfattar i stort sett alla samhällsnivåer och områden är den både konkret och förpliktigande. Nu måste vi helt enkelt alla på lokal och regional nivå gå från ord till handling när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män i Norrbotten. Det säger Kent Ögren om den europeiska jämställdhetsdeklarationen som bygger på 6 principer men omfattar hela 30 s k artiklar.

I Piteå där bl a kommunalrådet Helena Stenberg länge drivit på jämställdhetsfrågorna är man lika glad åt kommunernas samfällda ja till att skriva under.

-Det är stort och viktigt. Inte bara för att stärka Norrbotten som en attraktiv tillväxtregion utan också utmaning för Sverige och övriga Europa. Nu handlar det om att anta framtidsutmaningen att i konkret arbete men också i politiska  beslut och prioriteringar hela tiden ha  jämställdhet som kvalitetskrav,  understryker Helena Stenberg

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män har utarbetats av CEMR ?Council of European Municipalities and Regions – och är de europeiska kommunförbundens och regionförbundens samarbetsorganisation.

 

facebook Twitter Email