Norrbotten i fokus i nya s-budgeten

Socialdemokraternas mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Vi presenterar framtidssatsningar för att bryta arbetslösheten och vända utvecklingen i skolan. Med de socialdemokratiska satsningarna kan också Norrbotten bidra ännu mer till tillväxten och att vi når målet om lägst arbetslöshet i Europa 2020, säger Karin Åström, riksdagsledamot i näringsutskottet och ordförande för Socialdemokraterna Norrbotten.

– Det behövs fler jobb i hela landet. Landsbygden drabbades av ett dråpslag regeringen misslyckande med att behålla rabatten på medlemsavgiften i EU.

-Stödet minskar. I Norrbotten har jobben inom jordbruket minskat med 23 procent under den här regeringen. Regeringen har sett till att vi tappar pengar i landsbygdsprogrammet. Vi socialdemokrater väljer därför att tillför 371 miljoner mer än regeringen till landsbygdsprogrammet. Vi vill också modernisera landsbygdsprogrammet till förmån för fler innovationer på landsbygden och investeringsstöd för fler konkurrenskraftiga företag och jobb på landsbygden, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot i finansutskottet och socialdemokraternas talesperson i regionalpolitiska frågor.

Flera tydliga  Norrbottensfrågor

– Vår satsning på samverkansprogram med 2 miljarder under fyra år i framtidsbranscher kommer att gynna Norrbotten när det gäller t ex Life Science men också när det gäller gruvnäringen som vilar på samverkan för att kunna fungera, säger Karin Åström, riksdagsledamot i näringsutskottet och ordförande för Socialdemokraterna Norrbotten. 

– Många av våra företag i Norrbotten har svårt att rekrytera arbetskraft. Därför är våra satsningar på bristyrkesutbildningar och tydligare arbetsgivarfokus hos arbetsförmedlingen mycket viktigt för Norrbotten. Men även våra satsningar med 13.000 platser på Yrkesvux, Komvux och folkhögskola tillsammans med 16.000 nya platser på Yrkeshögskola, Högskola och Universitet har betydelse för att Norrbottens företag långsiktigt ska kunna få tag på rätt kompetens och därmed skapa tillväxt och jobb, säger Karin Åström, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot i finansutskottet och socialdemokraternas talesperson i regionalpolitiska frågor.

– Vårt förslag att ansvaret för den andra sjuklöneveckan lyfts över till staten kommer att gynna Norrbottens mindre företag och våra företag som vill växa. Andra satsningar som har direkt betydelse för våra mindre företag är införandet av nyföretagargaranti och inrättandet av regionala företagsförmedlingar, säger Karin Åström, riksdagsledamot i näringsutskottet och ordförande för Socialdemokraterna Norrbotten.

– Anslaget till vägarnas bärighet har minskat från 370 mkr det sista året med en socialdemokratisk regering till nästa år då 188 mkr är tänkta för oss i norra Sverige (Norrbotten och Västerbotten). Det är en minskning med 48 procent under den borgerliga regeringens regerings tid. Det slår hårt för inte minst skogsindustrin och därmed mot jobben. Regeringen skär ner på underhållet. Vi ökar underhållet både till vägar och järnvägar, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot i finansutskottet och socialdemokraternas talesperson i regionalpolitiska frågor.

– Självklart kommer också våra förslag om mindre klasser, minskade grupper i förskolan, fler specialpedagoger, bättre karriärvägar för läraryrket, 2 miljarder mer till sjukvården också betyda mycket för oss i Norrbotten. Införandet av en byggbonus för studentlägenheter och små hyresrätter har självklart betydelse för att göra Luleå till en ännu attraktivare studentstad. Dessutom så har också vårt handslag med föreningslivet , lägre avgifter i musik och kulturskolan,  säger Karin Åström, riksdagsledamot i näringsutskottet och ordförande för Socialdemokraterna Norrbotten.

– Regeringen skuldsätter Sverige genom ofinansierade skattsänkningar. Det hotar inte bara Norrbotten utan hela Sverige. Det är mycket riskabelt att skuldsätta Sverige för att sänka skatten. Och visst är det något sjukligt över att regeringens ofinansierade skattesänkningar är 20 ggr större än investeringarna i skolan, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot i finansutskottet och socialdemokraternas talesperson i regionalpolitiska frågor.

För ommentar

Socialdemokraternas distriktsordförande och riksdagsledamot i näringsutskottet Karin Åström och Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot i finansutskottet och socialdemokraternas talesperson i regionalpolitiska frågor kommenterar gärna förslaget.

Karin Åström
070 – 546 66 64

Sven-Erik Bucht
070 ? 561 92 52

facebook Twitter Email