Norra Sverige behöver en regionalpolitisk tjälsäkringssatsning för framtidens jobb

– Vi behöver en ökad satsning på tjälsäkring av våra vägar här i norra Sverige. Vägarnas kondition har stor betydelse för jobben i vårt län. Det är min slutsats efter att ha träffat Trafikverket och fått en genomgång av läget här i Norrbotten, säger Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet.

– Det behövs mer pengar till att förbättra bärigheten på våra vägar. De pengar vi idag har behöver dessutom få en tydligare regionalpolitiskprofil. Jag tycker att det är önskvärt med en återgång till en tydligare regionalpolitiskprofil och fördela dessa i större utsträckning till tjälsäkring, vilket skulle gynna oss i norra Sverige, säger Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet.

– Idag är det stora kostnader för de dåliga vägarna t ex för skogsnäringen. Där beräknas kostnaden vara närmare en miljard kronor om året, säger Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet.

– Trots det väntas anslagen för att stärka bärigheten på utsatta vägar sänkas under de kommande åren. Anslaget till vägarnas bärighet har minskat från 370 mkr det sista året med en socialdemokratisk regering till nästa år då 188 mkr är tänkta för oss i norra Sverige (Norrbotten och Västerbotten). Det är en minskning med 48 procent under den borgerliga regeringens regerings tid, säger Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet.

– För Sverige som helhet så minskar pengarna till bärighetssatsningar från 17 miljarder kronor under 2004?2015, till drygt 15 miljarder för perioden 2014?2025 enligt Trafikverkets nuvarande förslag. Jag konstaterar att detta är långt under de brister i vägarnas bärighet som tidigare inventering har visat, säger Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet.

facebook Twitter Email