Nordisk plan för infrastruktur – stärker Norrbotten

De nordiska regeringarna har, under Nordiska rådets 64:e session i Helsingfors, fått i uppdrag av Nordiska rådet att ta fram en gemensam nordisk plan för en utbyggd järnväg mellan Kiruna och Narvik samt från Kiruna och öster ut in i Finland. Regeringarna får även i uppdrag att kartlägga förutsättningarna och behoven av gemensamma insatser när det gäller infrastrukturen som är relaterad till gruvdriften i de arktiska länderna.

– Nordiska rådet vill se en långsiktig satsning för att utveckla effektiva och miljömässigt försvarbara transportlösningar på både land och till sjöss. Framtida infrastruktursatsningarna ska kombineras med så klimatvänliga metoder som möjligt, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S) och ordförande i Sverige delegation i Nordiska rådet och

Karin Åström (S), ordförande i Sverige delegation är positiv till förslagen:

– Det är välkommet att Nordiska rådet tydligt pekar ut vikten av en fungerande infrastruktur i de norra delarna av Norden. Det är mycket bra att vi även ger de nordiska regeringarna klara direktiv när det gäller miljön, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S) och ordförande i Sverige delegation i Nordiska rådet och

– Det går inte att förbise de miljömässiga konsekvenserna av nya infrastrukturssatsningar och därför är det mycket positivt att regeringarna får i uppdrag att ta fram effektiva och klimatvänliga lösningar för framtidens transporter.

Karin Åström
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 231 66 99

 

facebook Twitter Email