När tänker regeringen ta ansvar för byggandet av Norrbotniabanan?

När Trafikverket presenterade den slutliga planen för järnvägs- och vägsatsningar fanns inte Norrbotniabanan med. Tvärtom! Den hade  prioriteras ner ordentligt i Trafikverkets förslag.

– Nu kan inte regeringen längre gömma sig bakom trafikverket längre. Ska Norrbotniabanan börja byggas före 2025 kräver det att regeringen agerar. Den borgerliga regeringen har nu hela ansvaret för att den för jobben i hela Sverige viktiga järnvägen blir påbörjad, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) och ledamot i riksdagens trafikutskott

– Det är för mig obegripligt att en för jobben och Sveriges ekonomi så viktig och lönsam investering inte påbörjas. När till och med EU prioriterar Norrbotniabanan och har pengar att gå in med för att sätta igång projektet. EU prioriterar banan eftersom den så tydligt ger jobb och tillväxt. Om regeringen inte ändrar i Trafikverketsförslag är det häpnadsväckande, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) och ledamot i riksdagens trafikutskott

– Jag är egentligen inte särskilt förvånad, men att det borde ha funnits ytterligare satsningar för att ta tillvara tillväxten och jobben i Norrbotten. Men förslagen kring malmbanan är bra. Vi ser det dock som viktigt och nödvändigt att dubbelspår mellan Kiruna och riksgränsen kommer att byggas. Vi ser det också som självklart att en järnväg för malmtransporter kommer tillstånd mellanKaunisvaara och Svappavaara, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) och ledamot i riksdagens trafikutskott

– Det är bra att trafikverket har lyssnat på kritiken från en samlad opposition och åkerinäringen när det gäller bristerna och funktionen på E10, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) och ledamot i riksdagens trafikutskott.

 

facebook Twitter Email