Metoo ger avtryck i vårbudgeten

Med anledning av de många #metoo-uppropen som satt fokus på sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling avsätter nu regeringen över 100 miljoner kronor i vårbudgeten.

Pengarna ska användas till kompetenshöjande och förebyggande arbete kopplat till #metoo och mäns våld mot kvinnor inom rättsväsendet, socialtjänsten, arbetslivet och skolan.

Det handlar till exempel om insatser för att höja polisens kompetens avseende sexualbrott, informations- och utbildningsinsatser om den nya samtycketslagstiftningen och arbete med att förebygga sexuella trakasserier inom både arbetslivet och skolan.

– Alla de #metoo-upprop vi sett under hösten visar att vi har ett arbete att göra för att komma till rätta med de kränkningar och trakasserier som sker i arbetslivet och i samhället i övrigt. Jag är glad att vi har en feministisk regering som inte bara pratar utan också lägger in medel för att göra något konkret i frågan, säger Ida Karkiainen, riksdagsledamot.

– Det finns definitivt ett före och efter #metoo, ingen kan säga att man inte hört något. Nu handlar det såväl om ett personligt ansvarstagande hos var och en av oss som att ge bättre förutsättningar för ett förebyggande arbete, ökad kunskap samt beredskap runt om i det offentliga, säger Fredrik Lundh Sammeli, också han riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Här går det att läsa mer om regeringens satsning: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/metoo-ger-avtryck-i-varbudgeten/

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot
För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

Ida Karkiainen, riksdagsledamot
072-541 52 76

 

facebook Twitter Email