Mer pengar till välfärden, pensionärerna och tryggheten i Norrbotten

I statsbudgeten som presenteras idag finns offensiva satsningar för fler i arbete, en starkare välfärd i hela landet, bättre ekonomi för pensionärer och en rättvis klimatomställning. Dessutom stärks polisen och rättsväsendet.

– Det här är en offensiv budget som uppfyller många socialdemokratiska vallöften. Fokus är på att bygga ett starkare samhälle. Det handlar om att ta stora steg mot att alla, oavsett var man bor i landet ska kunna jobba, få bra service och känna trygghet, säger Ida Karkiainen, riksdagsledamot.

Arbetslösheten ska ner med bland annat satsningar på etableringsjobb och tryggheten är i fokus med fler poliser och mer pengar till bland annat domstolarna och tullen.

– Vi kommer aldrig acceptera att människor skjuts på öppen gata eller att människor känner sig otrygga i vårt land. Nu måste alla goda krafter samarbeta för att möta våldet och gängkriminaliteten, säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten.

En bärande del i Socialdemokraternas och regeringens politik är att Sverige ska hålla ihop och att tillgången till välfärd och möjligheter inte ska bero på var man bor.

– För oss i Norrbotten innebär budgeten ett extra tillskott på cirka 140 miljoner i generella statsbidrag till välfärden samtidigt som Luleå Tekniska Universitet får 800 nya platser, inklusive tidigare tillskott före BP 2020. Det är pengar som behövs. Dessutom får våra pensionärer en bättre ekonomi när både skatten på pensioner sänks och grundskyddet i garantipensionen höjs, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Skolan får också mer pengar till fler lärare och lärarassistenter. Bland annat ska möjligheterna att omskola sig till lärare utökas och göras mer attraktivt.

– Fler lärare och lärarassistenter är avgörande och kommer att ge både arbetsro och ökade kunskaper för eleverna. Grunden för ett tryggt och framgångsrikt samhälle börjar alltid i skolan och därför är det här så viktigt, säger Ida Karkiainen.

Stora insatser görs också i budgeten för att möta klimathotet.

– Vi måste genomföra en rejäl men också rättvis klimatomställning som inte är hotfull för vanligt folk utan som leder till en hållbar utveckling och trygghet, avslutar Fredrik Lundh Sammeli.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

Ida Karkiainen, riksdagsledamot
072-541 52 76

facebook Twitter Email