Med rödgrön budget bygger vi Sverige!

– Regeringens vårbudget som nu träder ikraft innebär reformer för 8 miljarder på fler jobb, en bättre skola, ökat bostadsbyggande, viktiga infrastrukturinvesteringar och ett tydligare ansvar för klimat och miljö.
-Nu börjar bygget av Sverige säger distriktsordförande Fredrik Lundh Sammeli när han tillsammans med riksdagskollegorna presenterar några av de reformer som börjar gälla redan 1 juli.

-Utvecklingen i Sverige har under flera år gått åt fel håll. Arbetslösheten har vuxit, skolresultaten sjunkit och brister i välfärden blivit allt tydligare. Med vår ändringsbudget lägger vi nu fullt fokus på att vända den utvecklingen och levererar satsningar på det som bygger Sverige starkt. Istället för fortsatta skattesänkningar och nedskärningar satsar vi på investeringar i jobb och skola sammanfattar Fredrik Lundh Sammeli.

Skola -utbildning

-Ett av de strategiska områden som nu kräver kraftsamling och långsiktiga investeringar är skolan. Vi har fått igenom flera viktiga beslut för investeringar i något av det viktigaste för vår framtid: våra barns utbildning, säger Ida Karkiainen och pekar på de mångmiljonanslag som nu öronmärkts för tidiga insatser, fler lärare och  ett mer attraktivt läraryrke och att alla skolor ska vara bra skolor.

-För att stärka kunskapsresultaten krävs att lärarna får tid för varje elev, att kvaliteten i undervisningen förbättras och att resurser skjuts till där utmaningarna är som störst, säger hon. En miljard till ökad bemanning i äldreomsorgen genom investeringar

fler sjuksköterskor och undersköterskor och 20 000 extratjänster i välfärden

Arbetsmarknad – infrastruktur

Riksdagsledamot Leif Pettersson lyfter flera av de områden som konkret och direkt ? men också långsiktigt stärker arbetsmarknaden.

-Det har blivit allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen med de lediga jobb som finns. Inte minst är det kännbart här i Norrbotten där långtidsarbetslösheten bland unga under 24 år bitit sig fast på en skrämmande hög nivå ? nio procent. Vi ökar därför de offentliga investeringarna i bland annat infrastruktur, näringspolitik och utbildning för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

-Vi skjuter till extra anslag till arbetsförmedlingen 16 miljoner kronor men den växande missmatchningen kräver mer.

? Det som behövs är en stor utbildningssatsning i nära samarbete med kommuner och arbetsgivare. Därför anslår vi över 600 miljoner kronor till högre utbildning, vuxenutbildning och folkhögskola, understryker han men pekar också på de satsningar som görs på underhåll och nyinvesteringar i järnvägstrafiken.

? Det behövs för tillväxten och jobben, konstaterar han.

Reformer som träder i kraft 2015

Kontaktuppgifter
Leif Pettersson  070 606 98 40
Ida Karkiainen 070 245 59 93
Fredrik Lundh Sammeli / För kontakt: Agnes Szögi 070 520 40 66

facebook Twitter Email