Maria Stenberg deltar i viktigt samtal kring Nordiskt samarbete för jämlik vård

Maria Stenberg (S) kommer att medverka i ett samtal kring det Nordiska hälsosamarbetet under Almedalen. Samtalet  utgår från de förslag som förre sjuk- och socialförsäkringsministern Bo Könberg (FP) skrivit för Nordiska ministerrådet och har 14 förslag på ökat nordiskt samarbete. Rapporten tar upp många viktiga och aktuella frågor som spelar roll i Norrbotten.

Rapporten föreslår t ex ett ökat samarbete när det gäller den ojämlika hälsan inom vården. Personer med hög utbildningsnivå får ofta bättre behandlingar och därmed längre livslängd än personer med låg utbildningsnivå.

– Det finns en tydlig koppling mellan ekonomiska resurser och livslängd. Detta är ett mönster vi ser över hela världen och något som vi måste göra något åt. Svenska regeringen gör väldigt lite åt detta problem vilket är oroväckande då vi ser ett stort antal personer drabbas, säger Maria Stenberg, som är kandidat till landstingsråd

– Andra frågor är den stora användning av antibiotika som har lett till ökade resistens vilket har gjort att antalet patienter med svårbehandlade sjukdomar nu har ökat dramatiskt. En tredje fråga är hur vi ska öka samarbetet när det gäller den högspecialiserade behandlingar. Ökat samarbete och erfarenhetsutbyte inom Norden ger positiva effekter för alla inblandade, säger Maria Stenberg.

– Genom ett närmare och bättre nordiskt samarbete ökar möjligheterna till att ge patienterna snabbare vård och tillfrisknande. Norrbotten gränsar till två av våra nordiska grannländer, därför är ett ökat samarbete viktigt eftersom det kan frigöra resurser och innebära ett kunskapsutbyte, säger Maria Stenberg.

Samtalet kring rapporten ?Det framtida nordiska hälsosamarbetet? sker i Almedalen 30 juni och medverkar gör förutom Maria Stenberg bland andra Islands sundhetsminister Eygló Harðardóttir och statssekreterare i Socialdepartementet Lena Furmark.

facebook Twitter Email