Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är en prioriterad fråga för regeringen. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en rad åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra har varit en prioriterad fråga för regeringen både under nuvarande och den förra mandatperioden. I juni i år presenterade regeringen ett åtgärdspaket med 40 åtgärder för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Paketet omfattar åtgärder för att förebygga att våld utövas, stöd och skydd till utsatta samt skärpt lagstiftning när det kommer till att lagföra personer som utsatt sin partner eller före detta partner för våld.

I regeringens höstbudgetproposition föreslår regeringen stärkta ekonomiska resurser till arbetet. Det handlar om permanenta medel och statsbidrag för att kunna realisera åtgärdspaketet, samt en del ytterligare åtgärder.

De permanenta statsbidragen till kvinno- och tjejjourer ska öka. För 2022 föreslår regeringen ett tillskott på 50 miljoner kronor utöver de 100 miljoner kronor som sedan tidigare finns avsatta. Från 2023 och framåt föreslår regeringen 150 miljoner kronor årligen.

Regeringen satsar även på att stärka insatsen skyddat boende till våldsutsatta personer och deras barn. Det är en insats som idag inte är tydligt lagreglerad, och det saknas specifika kvalitetskrav och krav på tillstånd. Barn i skyddat boende får inte alltid sina rättigheter i form av stöd, insatser från hälso- och sjukvården liksom skolgång tillgodosedda. Därför vill regeringen nu stärka barnrättsperspektivet till barn som följer med en våldsutsatt vårdnadshavare till ett skyddat boende. Regeringen avser att lämna lagförslag i syfte att öka kvaliteten samt stärka barnrättsperspektivet i dessa boenden. Regeringen planerar att lämna propositionen under 2022 och bedömer att reformen kan träda i kraft den 1 januari 2023. Regeringen avsätter 30 miljoner till förberedelser under 2022, 345 miljoner kronor under 2023 och därefter 375 miljoner kronor.

Fredrik Lundh Sammeli är ordförande i justitieutskottet och regeringens särskilda utredare för utredningen Ett fönster av möjligheter -stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, kommenterar regeringens satsningar.

 

-Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och här behöver hela samhället kliva fram och göra mer. I budgeten följer vi nu upp det åtgärdsprogram vi under våren presenterade och tillför hundratals miljoner för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det här är ett lika viktigt samhällsproblem som att knäcka gängkriminaliteten i vårt land., säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i riksdagens justitieutskott.

 

-Att regeringen idag nu föreslår en historisk reform utifrån min statliga utredning (SOU2017:112 Ett fönster av möjligheter) är såklart otroligt glädjande och kommer inte minst att medföra viktiga förbättringar för barn på skyddat boende. Det är en reform som kommer innebära viktiga förbättringar för dessa barn i en väldigt utsatt situation. Inte minst kommer det att säkerställa tillgången till sjukvård och skola samtidigt som det innebär ett skydd mot oseriösa aktörer och samlat kan göra vistelsen i skyddat boende till just ett fönster av möjligheter och bli en vändpunkt i tillvaron för våldsutsatta barn, säger Fredrik Lundh Sammeli.

facebook Twitter Email