Luleås kommunalråd Niklas Nordström lämnar sitt uppdrag

Kommunalrådet i Luleå Niklas Nordström har idag aviserat att han lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan efter 6 år i ledningen för Luleå kommun. Det var med ett politiskt driv och en lång erfarenhet av utvecklingsarbete som han tillträdde som vice ordförande för kommunstyrelsen 2014 för att sedan ta över ordförandeskapet 2017. Under Niklas Nordströms ledning har Luleås varumärke stärkts och tillväxten i kommunen ökat.

– Det är med stor ledsamhet som jag mottog beskedet att Niklas lämnar sitt uppdrag. Niklas har varit en nyckelspelare i att sätta Luleå och Norrbotten på kartan, när han nu avgår så lämnar han ett stort tomrum i den politiska debatten, kommenterar Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten. Niklas har bidragit med en bred erfarenhet från såväl politik som näringsliv och han har varit ett välkommet tillskott till såväl Socialdemokraterna som Luleå kommun och Norrbotten som län.

– Niklas har varit en modig och stark politiker som inte varit rädd för att sticka ut hakan men alltid med medborgarnas intresse som grund. Nu får andra krafter ta över och leda Luleå framöver. Från Socialdemokraterna i Norrbotten önskar vi honom all lycka i framtiden.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Madelene Rydehäll 070-894 88 10

facebook Twitter Email