Leif Pettersson (S) och Maria Stenberg (S) ser till att det går rätt till i valet i Ukraina!

– Demokratin prövas varje dag i alla länder, men valdagen är alltid ett avgörande test på om demokratin fungerar. En rättvis kampanj och inramning av valet skulle skicka en positiv signal till världen att Ukraina är redo för demokrati i handling och inte bara ord, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

– Sverige har gjort bedömningen att det är mycket viktigt att bidra till att valet i Ukraina går rätt till och även vara en garanti att ev fusk kommer till omvärldens kännedom, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

Leif Pettersson och Maria Stenberg, socialdemokratiska riksdagsledamöter är utsedda att övervaka valet i Ukraina inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Det är den största valövervakningsinsats av OSSE och som Sverige deltar i. De befinner sig i Ukraina 25 ? 29 oktober.

– Sverige har valövervakare där både under kortare och längre tid. Vi riksdagsledamöter är där över själva valet, där vi besöker vallokaler och följer och granskar rösträkningsprocessen, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

– Vi svenska riksdagsledamöter tillsammans med parlamentariker från andra länder bidrar till att OSSEs utvärdering av valet blir så korrekt som möjligt, och hur Ukraina upprätthåller sina åtaganden för fria val som fastställts i 1990 års Köpenhamndokument. Valobsevatörsskapet är därför en viktig insats för demokratin i Ukraina och Europa, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

För mer information:
Maria Stenberg,

Riksdagsledamot Socialdemokraterna i Norrbotten
070 ? 222 18 06 

Leif Pettersson
Riksdagsledamot Socialdemokraterna i Norrbotten
070 ? 606 98 40

Om OSSE

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har sitt ursprung i den europeiska säkerhetskonferensen (ESK). ESK etablerades 1975 som ett forum för pågående politiska förhandlingar mellan öst och väst. År 1993 fick ESK ställning som regional organisation i FN enligt FN-stadgans kapitel VIII. År 1995 bytte konferensen namn till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

För kontakt direkt med OSSE kring valövervakningen
Neil Simon
Director of Communications, OSCE P
neil@oscepa.dk
+45
60 10 83 80

 

facebook Twitter Email