Lång prövningstid hotar företagen

Sven-Erik Bucht, socialdemokratisk riksdagsledamot (S) har debatterat i riksdagen med miljöminister Lena Ek (C). Frågan handlar om ministern har ambitioner att ändra gällande miljölagstiftning och dess tillämpning för att öka tydligheten och korta handläggningstiderna för de svenska företagen.
– Politikens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och god miljö. Det måste svenska företag få säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

– Det är via starka svenska företag som vi har byggt upp vår välfärd och skapat ett rikt land som är världsledande på miljöområdet. Utan det hade vi aldrig lyckats. Vi är världens mest exportberoende land.
Över 50 procent av vår bnp kommer från den export som våra företag genererar. Detta hotar de alltmer extremt långa handläggningstider och byråkrati omkring prövningarna., säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

– Ett exempel i den internationella jämförelsen visar skillnaden mot Finland, och det var sex år längre prövotid i Sverige än i Finland.
Ett annat exempel är att det tog mer än sex år att göra en koldioxidfri fabrik i Sverige och tre år i Europa. Det tredje exemplet är att det i Sverige tar lika lång tid att få tillstånd att bygga en massafabrik som att förändra en mekanisk verkstad., säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

– Det är orimliga förutsättningar som vårt näringsliv har när det gäller tillståndsprocesser. Risken är jättehög att kapital och investeringar och jobb flyttar utomlands, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

Interpellationen i sin helhet

Se debatten

För mer information:
Sven-Erik Bucht
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 561 92 52

 

facebook Twitter Email