Länets riksdagsledamöter uppmanar parterna att hantera frågan om Kaunisvaara skyndsamt

Gruppledarna i Pajala har gjort en gemensam skrivning till regeringen med anledning av de signaler som kommer från Naturvårdsverket om miljöfrågorna i samband med nyöppnandet av gruvverksamheten i Kaunisvaara.

Länets samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter delar den oro gruppledarna i Pajala ger uttryck för och vill understryka vikten av handlingskraft för att finna en lösning.

– Gruvan i Kaunisvaara är väldigt viktig, inte bara för Pajala och östra Norrbotten utan för hela länet och landet. Från vår horisont gör vi allt vi kan för att en nyöppning ska kunna bli verklighet men självklart är vi oroliga. Vi vet hur viktig frågan är, inte bara för gruvverksamhet och arbetstillfällen, utan för framtidstron för hela regionen, säger Ida Karkiainen, riksdagsledamot från Haparanda.

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrbotten vill skicka en signal till samtliga berörda parter och uppmana dem att hantera frågan skyndsamt.

– Det är naturligtvis helt orimligt att parterna inte skulle kunna komma överens i den här frågan så att en nyöppning verkligen kommer till stånd. För östra Norrbotten är gruvverksamhet i Kaunisvaara en avgörande överlevnadsfråga och det är oerhört viktigt att förutsättningarna klarläggs, säger Emilia Töyrä, riksdagsledamot från Kiruna.

För mer information:

Ida Karkiainen, riksdagsledamot
072-541 52 76

Emilia Töyrä, riksdagsledamot
072-538 30 67

facebook Twitter Email