Landstinget behöver en storsatsning på e-hälsa

– Det vi gör är rätt ? men vi behöver göra mer! Det säger landstingsråden Kent Ögren och Britt Westerlund i samband med att beredningarnas rapporter och verksamhetsberättelser fastställdes av landstingsfullmäktige vid tisdagens möte.
-Hälso- och sjukvårds beredningarnas rapporter visar sammantaget att våra mest prioriterade områden är just det som norrbottningarna vill ha och behöver!

Under det gångna året 2013 var beredningarnas dialog med medborgarna inriktat på E-hälsa, Information och vägledning samt Ansvar och rollfördelning.

-Svaren från medborgarna inte minst när det gäller e-hälsa var på många sätt överraskande och visar att den kommunikationstekniska utvecklingen också hos allmänheten går väldigt snabbt. Många fler än vad vi trott efterfrågar tekniska vardagslösningar och distansöverbryggande teknik för att lätt kunna ha kontakt med såväl specialister som hälsocentral. Det menar landstingsråden .

-För oss handlar det om vår hälso- och sjukvårdspolitiska grund: en likvärdig och tillgänglig vård för alla i hela länet. Den nya tekniken för såväl rutinmässiga provtagningar som specialisstöd och uppföljning  i hemmet underlättar vardagen och stärker livskvaliteten för många patienter. Men det ställer ökade krav  på  ett väl utbyggt och väl fungerande bredbandsnät. Det tillägger Kent Ögren och understryker också slutsatserna i rapporten om folkhälsoarbetet.

-Vi är på rätt väg men behöver helt klart göra mer. Särskilt vad gäller samarbete och samverkan, säger han.

För mer information
Kent Ögren
Landstingsråd(S)
070 528 71 92

Britt Westerlund
Landstingsråd (S)
070 539 41 95

 

 

facebook Twitter Email