Kulturskolan behöver mer omsorg

"Jämlik tillgång till kulturskolan borde regleras i lag", anser riksdagsledamoten Linus Sköld (S), Älvsbyn.

När någon fyller år och det ska sjungas drar jag mig inte för att ta ton. Tack kulturskolan!

Kulturskolan har tveklöst varit en grundförutsättning för den framgångssaga som den svenska musikexporten inneburit under lång tid. Men jag vill mena att kulturskolan fyller en roll som är väsentligt större än att vara en talangskola som erbjuder ett litet fåtal att excellera.

Kulturskolan är en otrolig möjlighet för barn att få tillgång till att förkovra sig, att bilda sig, att utöva kultur.

Självkänslan som kommer av att känna växandets glädje och den tillfredsställelse som kommer med att bli bättre och bättre på något. Självförtroendet som kan komma av att behärska musik, dans, drama, bild som uttryckssätt och de sociala sammanhang som skapandet erbjuder. Den allmänbildning som både traditioner och nyskapande, notation och begreppsbildning innebär.

Men kulturskolan är olika och den behöver omsorg för att nå sin fulla potential. I vissa kommuner är elevavgifterna höga, på andra ställen är deltagandet avgiftsfritt.

I vissa kommuner satsas stort på ett brett utbud, kompetent personal och att nå nya grupper, i andra kommuner är kulturskolan i praktiken privatiserad och i ytterligare andra finns det ingen kulturskola alls.

För ungefär 10 år sedan infördes legitimationskrav i grund- och gymnasieskolan. Ungefär samtidigt avskaffades det tidigare obligatoriska estetiska ämnet på de nationella gymnasieprogrammen. Det har lett till att landets högskolor inte längre har i uppdrag att utbilda lärare för att arbeta i kulturskolan.

Detta leder till en svår och växande kompetensbrist i landets kulturskolor.

För några år sedan slog skolinspektionen fast att det står i strid med skolförfattningarna att bedriva kulturskoleverksamhet under skoldagen.

Det leder i praktiken till att många elever riskerar utestängas från kulturskolans verksamhet eftersom de måste åka skolskjuts direkt vid skoldagens slut.

Kulturskolan är en verksamhet med stor potential att erbjuda barn och unga meningsfulla fritidsaktiviteter som de kan komma att få livslång glädje av. Därför måste de materiella hindren för att delta röjas ur vägen.

Jag blev aldrig någon musikexportprodukt. Men kulturskolan erbjöd mig bildning, självförtroende och meningsfulla fritidsaktiviteter som jag fick livslång glädje av.

Hemma i Älvsbyn gör vi nu kulturskolan avgiftsfri. Det är jag stolt över. Men jag anser också att jämlik tillgång till kulturskola borde regleras i lag.

-Linus Sköld, riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email