Krönika: Någon skulle faktiskt kunna vara du

Demokratin är under väpnad attack i Ukraina. Kommunstyrelsen i Älvsbyn gör paus i sitt sammanträde för att manifestera sin solidaritet med det ukrainska folket. En ukrainsk flagga högst upp i stången, kommunstyrelsens vice ordförande håller tal och understryker att när demokratin är under angrepp är det viktigt att vi värnar vår.

”Fria och allmänna val är demokratins yttersta uttryck”, säger hon.

I lokalpressen rullar artikel efter artikel med nyss utsedda kandidater. Parti efter parti på ort efter ort har slagit fast vilka som ska stå på valsedeln i höstens kommunval.

I Älvsbyn skiner vårvintersolen och Kanisbacken är full av sportlovslediga familjer. Vid backens fot vajar en rosbeklädd flagga över en liten folksamling som har vita rosbeklädda jackor. De pratar politik med den som vill. Serverar kaffe ur termosar och stekfläsk på polarkaka.

I dessa tider handlar samtalen om politik mycket om det säkerhetspolitiska läget och de direkta konsekvenser det får för livet här i Sverige. Men valåret ska också ha sin gång. Därför pratar vi socialdemokrater gärna om hur samhället ska kunna bli bättre för de många människorna. Fungerande välfärd, ökad trygghet, jobb och klimatomställning är teman vi återkommer till.

Men politiken omfattar varje del av vår samhällsgemenskap. Den sätter villkoren och spelreglerna. Både lokal ordningsstadga och internationella konventioner, både tryggar din inkomst när du av någon anledning inte kan jobba och ser till att du kan låna böcker på ett folkbibliotek. Politik avgör.

2010 var det också val. Högern vann då. Igen. Alliansen skulle få fortsätta sitt projekt att sänka skatten på bekostnad av de sjuka och de arbetslösa. Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Det blev startpunkten för mitt engagemang. Jag blev förbannad.

”Någon måste göra något”, minns jag att jag tänkte.

Så kom jag på att någon skulle kunna vara jag. Jag ägnar fortfarande varenda dag åt att göra något.

Det har lett mig till otaliga samtal, debatter och diskussioner, möten som utvecklar politiken och oss människor. Mitt engagemang har medfört nya erfarenheter, nya insikter, nya bekantskaper.

Den 11 september är det val. Bli inte förvånad om vi möts i din dörr, på din arbetsplats, vid Kanisbackens fot, utanför livsmedelsaffären eller på ett torg nära dig.

Tycker du att något är fel? Är vägarna för dåligt plogade, bemanningen på äldreboendet alldeles för liten eller kommunalskatten för hög? Tycker du att någon borde göra något? Kom ihåg att någon skulle kunna vara du.

facebook Twitter Email