Kostnadsutjämning för ökad jämlikhet

I Idag har riksdagen fattat beslut om ett nytt system för kostnadsutjämning. Utjämningen kommer att förstärkas och större hänsyn tas till gles bebyggelse och socioekonomiska faktorer som kort utbildning, låg inkomst och ohälsa.

-Vi behöver jämna ut de ojämlikheter som finns i välfärden i dag, mellan olika delar av landet. Det är inte rimligt med stora skatteskillnader mellan olika kommuner och landsting när människor inte får bättre service. Vi vill att Sverige ska hålla ihop. Oavsett var du bor ska du kunna lita på att välfärden finns där när du behöver den, säger Fredrik Lundh Sammeli, distriktsordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

– Vi beklagar att M, Kd och L inte står bakom regeringens förslag till ny och bättre kostnadsutjämning, men vi ser positivt på att det nu finns en bred riksdagsmajoritet för ökad jämlikheten mellan Sveriges kommuner och regioner, fortsätter Fredrik Lundh Sammeli.

– Skapandet av det starka samhället handlar om att säkra välfärd och jämlika livschanser i hela landet, från barndom till ålderdom. För att möjliggöra det tar vi nu ett viktigt steg för att utjämna de olikheter som finns i välfärden mellan olika delar av landet. Vi är övertygade om att en stark och jämlik välfärd skapar ett Norrbotten och ett land som håller ihop, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Den nya kostnadsutjämningen föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

 

 

facebook Twitter Email