Konsulter är inte lösningen på sjukvårdens utmaningar

Budskapet från den politiska ledningen under våren 2019 var att nu skulle personalen i vården få vara med och processa fram regionens målsättningar. De sa att det var tid för en ny modell för hur den strategiska planen skulle tas fram.

Vad som hände med den planen är oklart men nu är det nya bud. Nyligen kunde vi läsa i tidningen att regionledningen med Sjukvårdspartiet i spetsen ska ta hjälp av utomstående konsulter för att ta fram förslag till besparingar inom Region Norrbotten.

Nu gömmer sig den nya regionledningen inte bara bakom ordet ”genomlysning” utan även bakom konsulter istället för att berätta för norrbottningarna åt vilket håll de är på väg.

Vi socialdemokrater ser att det finns en stor risk att konsulterna kommer att presentera lösningar med fler vårdval, fler privata aktörer och kommer att lägga dimridåer på områden som är för svåra att lyfta till politiken och istället får hanteras av tjänstepersonerna.

I det moderatstyrda Region Stockholm är det nu aktuellt med ett nytt vårdval inom reumatologin. Dagens medicin har tidigare skrivit om erfarenheterna från området Öron-Näsa-Hals som har vårdval sedan tidigare som visar på kraftigt ökade kostnader, att fel målgrupp prioriteras och får vård samt att det blivit längre köer för de med de största behoven. Jag hoppas att regionledningen verkligen lyssnar till professionens synpunkter och erfarenheter från de omställningar som gjorts på andra ställen.

Vi vill poängtera två saker, det ena är att Sjukvårdspartiet är ett ideologilöst parti och har sagt att de inte är främmande för privata lösningar inom hälso- och sjukvården. Att de styr tillsammans med två borgerliga partier lär knappast göra dem mindre privatiseringsbenägna.

Det andra är att från vårt håll råder det inga som helst tveksamheter. Vård ska ges efter behov, storleken på din plånbok ska inte avgöra vilken vård du får och när du får den. Vi vill inte se vårdval inom fler områden än det som redan finns inom primärvården.

Varken konsulter eller vårdval är lösningen på Norrbottens demografiska och ekonomiska situation, vår förhoppning är att den så kallade genomlysningen kommer fram till just det. Om den blir klar någon gång.

Anders Öberg, Regionråd i opposition (S)
Elisabeth Lindberg, ledamot regionfullmäktige (S)

facebook Twitter Email