Klampning ska sätta stopp för olagliga transporter

Från 1 mars så blir det möjligt för polisen och tullen att låsa fast, klampa, de fordon som man misstänker bryter mot de lagar och regler som finns om transporter i Sverige.

-Lagen är viktig ur flera synpunkter. Den ger polis bättre möjligheter att stoppa olagliga transporter vilket är bra. Men lagen kommer även att ha ett preventivt syfte. Målet är att ta bort de farliga och olagliga transporter som vi har på våra vägar idag. Klampningslagen visar på att vi menar allvar med att de oseriösa åkerierna inte är välkomna och ska bort från våra vägar, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot  (S) och ledamot i Trafikutskottet.

Klampning är ett verktyg som Socialdemokraterna, polisen och Svensk åkerinäring efterfrågat. Det är ett tydligt steg mot en åkeribransch där skicklighet hos förare och åkerier sätt i centrum. För Socialdemokraterna är detta en ytterligare åtgärd för att skapa en bättre ordning och reda inom branschen.

-Idag råder rena rama vilda västern inom branschen. Det finns exempel som visar att chaufförer lever under slavliknande förhållanden med dumpade löner och utan möjlighet till rast och vila.  Det här är helt oacceptabelt. Vi socialdemokrater vill ha en sund åkerinäring på lika villkor, där cabotagereglerna efterlevs och schyssta arbetsvillkor gäller, menar Leif Pettersson och hoppas på att den kommer få stor effekt på flera plan.

-Regeringens ambition är att förstärka regelverket ytterligare genom att tillåta klampning så länge sanktionsavgiften inte är betald eller fordonets brister inte är åtgärdade vilket kan vara mer än 24 timmar. Redan från 1 juli utökas möjligheterna så att polis får möjlighet att ta fordonsnycklar, registreringsskyltar och frakthandlingar om böterna eller bristerna på fordonet inte är åtgärdade.

För mer information
Leif Pettersson
Riksdagsledamot (S)
Trafikutskottet
070 606 98 40

facebook Twitter Email