Jobben, naturresurserna och freden på agendan när Karin Åström (S) tar över presidentskapet i Nordiska rådet

Karin Åström (S) riksdagsledamot från Norrbotten tar över presidentskapet i Nordiska rådet för 2014. Det beslutades under mötet i Oslo 29-31 oktober. Karin Åströms och det svenska presidentprogrammet innehåller flera delar med betydelse för Norrbotten.

– Jag vill under det svenska  presidentskapet 2014 lägga särskild vikt på tre huvudområden, den nordiska arbetsmarknaden, hållbar utvinning av naturresurser och våra 200 år av fred mellan Nordens länder, säger Karin Åström, nyvald president i Nordiska rådet, säger Karin Åström, nyvald president i Nordiska rådet.

– Delarna om arbetsmarknad i mitt presidentprogram utgår från våra erfarenheter i Norrbotten av bl a gränshinder och arbetspendlare över gränsen både för den enskilde och för våra företag.

– Det är viktigt att vi utökar det nordiska samarbetet för en hållbar utvinning av våra naturresurser. När vi använder våra naturresurser så måste det ske med stort hänsynstagande till starka miljökrav och sociala aspekter. Vi i Norrbotten vet hur viktigt det är att det behövs både satsningar på infrastruktur som järnväg, men även insatser för t ex jämställdheten för att våra samhällen ska fungera långsiktigt, säger Karin Åström, nyvald president i Nordiska rådet

facebook Twitter Email