Inte läge för ett stresstest av sjukvården i Norrbotten

Sjukvården i Norrbotten är just nu utsatt för ett stort stresstest. Det är inte bara utifrån den pågående pandemin, utan även av de omvälvande förslag som sjukvårdspartiet – de som idag har ledartröjan i dagens majoritet – lägger utifrån flera genomlysningar och konsultrapporter. Rapporterna har visat på olika sätt att förändra regionens verksamhet, stort och smått, högt och lågt. Visst kan det finnas bra förslag bland allt detta MEN det som vi saknar svar på är frågorna om hälso- och sjukvårdens kärna. Var ska sjukvården finnas? Hur ska den bedrivas, med vilka driftsformer?  Grundläggande frågor som kan innebära stora förändringar. Att en organisation inte känner sig trygg vad gäller det grundläggande leder till att organisationen under lång tid tappar tempo och kraft.

Vi har stora utmaningar för att klara välfärdens kompetensförsörjning i framtiden. För att orka genomföra dessa måste välfärdsjobben finnas i positiva miljöer och på arbetsplatser som människor söker sig till. Personalen är grunden till en välfungerande välfärd som utjämnar livsvillkor. Här gör det skillnad vem som styr och om man vill sprida oro eller trygghet bland medarbetarna och norrbottningarna

Hälso- och sjukvården har, inte minst under Coronapandemin, visat på en fantastisk förmåga till snabb omställning. Det är en kraft vi behöver ta med oss i den fortsatta omställningsarbetet till en mer nära vård. Samtidigt har Coronapandemins konsekvenser med uppskjuten vård, och vårdtillfällen som aldrig blivit av, ökat vårdens utmaningar med köer och tillgänglighet. Här har vi ett stort arbete framför oss. Det gäller att möta det ökade vårdbehovet/vårdskulden vända problemen med tillgänglighet. Målet för arbetet med tillgänglighet är en vård där kölappen ersätts med en tid i handen och en kontakt samma dag som man söker vården.

I vårt förslag till strategisk plan vill vi se utveckling som det finns ett brett stöd för, Vi vill med hjälp av den socialdemokratiska regeringens satsningar i budget för 2021 ge möjlighet att bl a sätta fokus på den nära vården, på våra Hälsocentraler och på att ambulanssjukvården ges mer resurser. Förutom satsningar på vården måste vi säkra kompetensutvecklingen.

Vi, Socialdemokraterna i region Norrbotten, ser behoven och vill med hjälp av den socialdemokratiska regeringens utveckla vården utan att stressa verksamheten och personalen. Det är en annan strategi det – än den som dagens politiska majoritet med sjukvårdspartiet i ledningen använder sig av. De låter tjänstpersoner lägga förslagen och dementerar dem sedan i media, men vad de egentligen vill det är höjt i dunkel, är det ett ansvarsfullt sätt att styra?

Anders Öberg, Elisabeth Lindberg, Socialdemokraterna i region Norrbotten

facebook Twitter Email